Tarieven

Wij hanteren de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Staatssecretaris. Informatie hierover is te vinden op www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Bewind.